Địa chỉ

1.

304/5/1 - Bùi Đình Tuý - Phường 12 - Quận Bình Thạnh - Việt Nam